Úvod  » produkty

PRODUKTY

ZDĚNÉ KERAMICKÉ KOMÍNY

ZDĚNÉ KERAMICKÉ KOMÍNY

 

Jedná se především o stavebnicové komíny skládající se z lehčených betonových tvárnic, minerální izolace a vnitřních šamotových nebo nerezových vložek. Zděné komíny se nejvíce uplatňují v novostavbách a to především v provedení pro interiér domu. V místě jejich umístění musí být vytvořen dostatečně pevný základ a hydroizolace. Těleso komínu je samostatná konstrukce a nesmí být pevně spojeno s jinými konstrukcemi stavby. Ve všech prostupech stropy, příčkami atd. musí být umožněna dilatace komínu. Krokvové jištění komínu musí také umožnovat dilataci. Dle doporučení výrobců je vhodné celé těleso komínu zpevnit stavebním lepidlem a perlinkou.

 

Více informací

NEREZOVÉ KOMÍNY

 

Jedná se o vícevrstvá komínová tělesa, která se skládají z vnitřní vložky, izolace a vnějšího pláště. Použití nerezových komínů je téměř neomezené a v posledních letech stále více oblíbené. Velice často se používají v moderních novostavbách, bytových domech, ale také v průmyslu. V poslední době se nerezové komíny nejčastěji používají pro dodatečné stavby komínů jak pro interiér, tak pro exteriér. Mezi jejich největší výhody patří jednoznačně nízká hmotnost, možnost uhýbání tělesa komínu a velice variabilní příslušenství. Další výhodou je fakt, že je po montáži komín okamžitě použitelný a není potřeba jej dále povrchově upravovat. Nerezové komíny mají v základních řadách průměry od 130mm do 350mm (atyp až 1000mm) a tloušťku izolace 25mm nebo 50mm. Plášť komínu je nejčastěji nerezový s možností barevné úpravy dle vzorníku RAL, ale i speciálních úprav jako je kartáčovaný nerez, či galvanické pomědění. Odstup tělesa nerezového komínu od hořlavých stavebních konstrukcí je obvykle minimálně 5cm. Nejčastěji používané konstrukční řešení nerezového komínu je tzv. svislý kouřovod s funkcí komínu.

 

Více informací

Nerezové komíny

svisle kourovody.jpg (160 KB)

SVISLÝ KOUŘOVOD

 

Svislý kouřovod s funkcí komínu (tzv. "Americké zapojení komínu") šetří nejen prostor pro sestavu komínu a spotřebiče ale i finance. Jedná se o speciální komínovou konstrukci složenou z dílů nerezových komínů bez použití sopouchu, čistících dvířek a zakládacího dílu, ale obsahující komínovou stříšku nebo speciální komínou protidešťovou hlavu. Svislý kouřovod či přímý kouřovod je vhodný zejména pro dodatečné stavby komínů, kde je kladen důraz na co největší úsporu prostoru. Svislé kouřovody je možné také částečně osově "uhýbat" pomocí kolen, ale je potřeba zajistit čištění komínu v těchto místech. Svislé kouřovody není problém použít do všech typů staveb včetně dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů za pomocí speciálních prostupů hořlavými konstrukcemi.

 

Více informací

STŘÍŠKY, HLAVICE, NÁSTAVCE, VENTILÁTORY

 

Komínové stříšky slouží především k ochraně komínového průduchu před deštěm a sněhem a jsou i zajímavým architektonickým doplňkem Vašeho komínu. Jsou navrženy a vyrobeny tak, aby nesnižovaly komínový tah a nezhoršovaly funkci komínu. Jsou určeny pro všechny typy  komínů např. SCHIEDEL, EKO, CIKO, HELUZ, ROHR-KAMIN, BLK, EFFE DUE, ale i klasické zděné komíny. Komínové hlavice slouží především ke zvýšení tahu komínu a usměrnění toku spalin. Samozřejmostí je ochrana komínového průduchu před deštěm, sněhem a padajícími předměty a tím prodloužení životnosti komínového průduchu. Působením rychlosti větru dochází k nasměrování komínové hlavice a tím i toku spalin. Vzduch proudící komínovou hlavicí a okolo ní s sebou strhává spaliny a zvyšuje tak výrazně tah komínu. Osazení komínových hlavic je doporučováno na komínech s nízkou účinnou délkou a nebo u komínů, kde je potřeba usměrnit tok spalin. Komínové nástavce instalujeme všude tam, kde je potřeba zvýšit účinnou výšku komínu a tím i tah komínu nebo tam, kde je to určeno projektem nebo z estetických důvodů. Komínové nástavce jsou nejčastěji tříplášťové s vnitřní nerezovou nebo šamotovou vložkou, tepelnou izolací a nerezovým vnějším pláštěm. Komínové ventilátory instalujeme všude tam, kde je potřeba zvýšit komínový tah bez ohledu na výšku a typ komínu a také na rychlost větru. Komínové ventilátory pomáhají především při zatápění, ale i při samotném hoření, protože zajišťují v komínu dostatečný podtlak a tím i přísun vzduchu do spalovacího prostoru, což znamená vyšší účinnost spalování.

 

Více informací

kominova striska Schiedel.jpg (114 KB)

Zvýšení tahu komínu - EKON

ZVÝŠENÍ TAHU KOMÍNU - EKON

 

Komínový nástavec EKON svou konstrukcí zlepšuje tah komínu a působí i jako ochranný prvek komínového tělesa a především jeho hlavy. Zvýšením tahu dochází ke zdokonalení průběhu hoření a zvýšená teplota spalin opět zvyšuje tah komínu.

 

Více informací

NEREZOVÉ KRYCÍ DESKY

 

Nerezové krycí desky komínů nahrazují původní krycí desky z betonu, keramiky či pískovce. Nerezové krycí desky komínů jsou lehké, přesné a mají dlouhou životnost. Kromě těchto vlastností je jejich největší předností možnost zakázkové výroby na libovolný typ i velikost komínu. Vzhledem k nízké hmotnosti není problém vyrobit přesně podle Vašich požadavků jak nerezovou krycí desku na klasický zděný komín, tak na komín systémový (např. Schiedel, Heluz, CIKO atd.) a to i ve variantách pro víceprůduchové komíny. Samozřejmostí je výroba atypických děr (kruhové, čtvercové, oválné atd.) v přesně zvolených souřadnicích na krycí desce pro komínové vložky, větrací šachty či pro kotvení komínových stříšek a nástavců. Nerezové krycí desky komínů mají také volitelný přesah směrem od tělesa komínu a okapničku, která zároveň slouží jako výztuha krycí desky.

 

Více informací

Nerezové krycí desky

Opravné sady komínů

OPRAVNÉ SADY KOMÍNŮ

 

Opravy prasklých sopouchů komínů by měli provádět proškolení odborníci. První krok je potřeba zjistit o jakého výrobce a typ komínu se jedná. Podle typu a průměru sopouchu se objedná opravná sada, která obsahuje nový sopouch (90° nebo 45°), čelní izolační desku a lepící hmotu. Protože téměř každý výrobce používá jiné vložky, tak je nezbytné zjistit přesný typ komínu. Také se nedoporučuje používat na opravy neoriginální díly.

 

Více informací

REDUKCE A KOUŘOVODY

 

Pokud potřebujete zredukovat velikost vývodu kouřovodu u krbových kamen např. z průměru 120 mm na 150 mm, můžete použít klasickou redukci bez těsnícího kamnářského provazce. Kouřovody pak můžete připojit do keramického komínu buď vnitřní ocelovou redukcí s kamnářským provazcem, která umožňuje malou dilataci (může dojít k poškození sopouchu prasknutím) nebo v lepším případě by bylo vhodné použít vnější nerezovou redukci, kterou je možné zakoupit i v černé barvě s kroužkem. Pokud máte keramický komín za příčkou, je možné zakoupit vnější nerezovou redukci přes zeď, která se může zkrátit jak potřebujete. Kouřovody můžete zakoupit jak ocelové v tloušťce 1,5 nebo 2 mm tak v nerezovém provedení tloušťky 1 mm.

 

Více informací

Redukce a kouřovody

Prostupy hořlavou konstrukcí

PROSTUPY HOŘLAVOU KONSTRUKCÍ

 

Při plánování komínu ve stavbě je třeba si uvědomit, že pokud komín prochází okolní konstrukcí (např. stropem, střechou nebo také prostup kouřovodu stěnou), tak je s ohledem na bezpečnost nutno řešit tento stavební detail se vší vážností. A to především, pokud se jedná o moderní konstrukci obsahující hořlavé materiály a zároveň je s ohledem na nízkoenergetický nebo pasivní standard budovy vyžadována parotěsnost celé konstrukce.

 

Více informací

TEPLOVZDUŠNÉ KRBY

 

Cílem teplovzdušných krbů je ohřev studeného vzduchu z přilehlé místnosti pomocí tepelné komory krbu. Takto ohřátý vzduch je předán zpět do místnosti díky komínovému efektu uvnitř tepelné komory krbu. Správnou funkci komínového efektu v tepelné komoře krbu zajišťují vhodně dimenzované krbové mřížky. Pomocí teplovzdušných krbů je možné rozvést teplý vzduch i do jiných místností přirozeným nebo nuceným rozvodem. 

 

Více informací

teplovzdusne krby.jpg (147 KB)

teplovodni-krby-uvod.jpg (168 KB)

TEPLOVODNÍ KRBY

 

Jaké jsou výhody teplovodních krbů? Efektivnější využití paliva, využití energie z paliva jak pro ohřátí vzduchu tak i vody, možnost akumulace teplé vody do akumulačních nádržích, nespočet designových variant, nízká hmotnost, prostorová nenáročnost, rychlý způsob vytápění, nízká spotřeba paliva, velký výběr krbových vložek, vhodné do všech typů objektů, možnost rozvodu teplého vzduchu.

 

Více informací

SÁLAVÉ A AKUMULAČNÍ KRBY

 

Již z názvu vyplývá, že akumulační krb je schopen naakumulovat teplo a vydávat ho pozvolna sáláním do okolí. Zároveň je ale zachován vzhled a design standardního krbu. Na tuto obestavbu je použit speciální materiál jako například šamot, z něhož se následně poté sáláním uvolňuje teplo do okolního prostoru. V podstatě krb funguje tak, že přikládáte dřevo tři hodiny a poté dalších pět hodin krb sálá akumulované teplo do svého okolí. Možné a velice oblíbené jsou i krby kombinové, které mají ventilační mřížky s žaluzií. Pokud potřebujete, aby teplo rychleji proniklo do místnosti, jednoduše otevřete mřížky a tak se stane z krbu akumulačního krb teplovzdušný. Po uzavření mřížek je opět krb akumulační.

 

Více informací

Krby sálavé a akumulační

Často kladené otázky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

A na co se nás nejvíce ptáte?

 

Vaše nejčastější dotazy jsme si poznamenali a odpovídáme na ně na našich dalších strákách. Aby byly přehlednější, rozdělili jsme je do několika skupin.

 

Podívejte se, zda právě Váš dotaz není mezi často kladenými dotazy. Pokud jej nenaleznete, napište nám, a my Vám rádi odpovíme. E-mail:  info@kominy-kaspar.cz

 

 

Více informací

REFERENCE

 

Podívejte se na výběr našich referenčních staveb. Pro přehlednost jsme je rozdělili na jednotlivé činnosti. Můžete si prohlédnout fotografie ze stavby: "Zděných keramických komínů", "Nerezových komínů v novostavbách", "Nerezových komínů dodatečně stavěných", "Nerezových komínů v průmyslových objektech", "Svislých kouřovodů s funkcí komínu", "Rekonstrukcí a oprav", "Komínových stříšek a nástavců", "Krbových kamen", "Krbových obestaveb".

 

Všechny tyto stavby jsou realizovány pod přísným dohledem majitele pana Ing. Michala Kašpara.

 

 

Více informací 

Reference


Komíny Kašpar

 

Ing. Michal Kašpar

 

K. Kovařovice 1315/1

 

370 07 České Budějovice 7

 

IČ: 88502325, DIČ: CZ8607081362

 

 

 

Kontakt:

 

Tel: +420 724 232 635

 

E-mail: info@kominy-kaspar.cz

 

Otevírací doba:

 

PO - PÁ po předchozí domluvě

na tel. čísle +420 724 232 635

SO, NE a státní svátky - ZAVŘENO

 

Sociální sítě:

 

facebook.png (979 b)

 

 

Sjednat schůzku