Úvod  » produkty  » často kladené otázky (faq)  » nerezové a zděné komíny

Nerezové a zděné komíny

Odpovídáme na Vaše nejčastěji kladené dotazy.

 

Jaké jsou rozdíly mezi zděnými a nerezovými komíny?

Jak vybrat nový komín?

Jaké komíny jsou vhodné do pasivních domů a dřevostaveb?

Co to je BLOW DOOR TEST?

Jak velké jsou minimální odstupy komínů od hořlavých konstrukcí?

 

Jaký je rozdíl mezi revizí komínu a roční kontrolou komínu?

Kdo mi revizní správu vystaví?

Jak často komín čistit?

Je možné si komín vyčistit svépomocí?

Je potřeba stavební povolení na zděný komín?

Je možné připojit do komínu více spotřebičů?

 

Je potřeba udělat základ pod zděný komín?

Je možné zděný komín stavět vně budovy?

Jak vyřešit prostup kouřovodu nehořlavou stěnou?

Jak vyřešit prostup kouřovodu hořlavou stěnou?

Je potřeba komín kotvit ke krovu?

Jak a kdy zajistit nadstřešní část komínu?

Jak opravit prasklý sopouch keramického komínu?

Jak zaslepit či udělat nový sopouch nebo komínová dvířka do keramického komínu?

Jak a čím zateplit komín?

 

Co dělat, když komín netáhne?

 

Kdy je potřeba komín vložkovat?

Jaké jsou materiály na vložkování komínů?

Jak vložkování komínu probíhá?

 


 

Jaké jsou rozdíly mezi zděnými a nerezovými komíny?

 

ZDĚNÉ KOMÍNYZděný komín Schiedel

Jedná se především o stavebnicové komíny skládající se z lehčených betonových tvárnic, minerální izolace a vnitřních šamotových nebo nerezových vložek. Zděné komíny se nejvíce uplatňují v novostavbách a to především v provedení pro interiér domu. V místě jejich umístění musí být vytvořen dostatečně pevný základ a hydroizolace. Těleso komínu je samostatná konstrukce a nesmí být pevně spojeno s jinými konstrukcemi stavby. Ve všech prostupech stropy, příčkami atd. musí být umožněna dilatace komínu. Krokvové jištění komínu musí také umožňovat dilataci. Dle doporučení výrobců je vhodné celé těleso komínu zpevnit stavebním lepidlem a perlinkou. Další možností zpevnění tělesa je možné provézt vložením armatury do rohů tvárnic a vyplnit zálivkovou hmotou. Tímto způsobem se zajišťují nadstřešní části komínů nebo celé komíny, které jsou vedené vně stavby. Obvyklá minimální bezpečnostní vzdálenost tělesa komínu od hořlavých konstrukcí je 5 cm. Provedení nadstřešní části má mnoho variant např. komínové tvárnice připravené na omítnutí, komínové tvarovky s imitací cihel, komínové tvárnice připravené pro zateplení a omítnutí, komínový prefabrikovaný plášť ze sklovláknitého betonu nebo nerezové ukončení. 

 

VÝHODY A NEVÝHODY ZDĚNÝCH KERAMICKÝCH KOMÍNŮ

+ Dlouhá životnost a záruka obvykle 30 let

+ Nižší cena

+ Odolnost proti vyhoření sazí

+ Vysoká odolnost proti korozi a kyselinám

+ Více možností vzhledu nadstřešní části

+ Malá bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí

+ Pro všechny druhy paliv a spotřebičů

+ Pro interiér i exteriér

 

- větší hmotnost - nutnost základu pod komín

- déle trvající montáž

- možné riziko prasknutí keramické vložky

- nemožnost uhýbání tělesa komínu

 

 

 

Nerezový komín Schiedel PermeterNEREZOVÉ KOMÍNY

 

Jedná se o vícevrstvá komínová tělesa, která se skládají z vnitřní vložky, izolace a vnějšího pláště. Použití nerezových komínů je téměř neomezené a v posledních letech stále více oblíbené. Velice často se používají v moderních novostavbách, bytových domech, ale také v průmyslu. V poslední době se nerezové komíny nejčastěji používají pro dodatečné stavby komínů jak pro interiér, tak pro exteriér. Mezi jejich největší výhody patří jednoznačně nízká hmotnost, možnost uhýbání tělesa komínu a velice variabilní příslušenství. Další výhodou je fakt, že je po montáži komín okamžitě použitelný a není potřeba jej dále povrchově upravovat. Nerezové komíny mají v základních řadách průměry od 130mm do 350mm (atyp až 1000mm) a tloušťku izolace 25mm nebo 50mm. Plášť komínu je nejčastěji nerezový s možností barevné úpravy dle vzorníku RAL, ale i speciálních úprav jako je kartáčovaný nerez, či galvanické pomědění. Odstup tělesa nerezového komínu od hořlavých stavebních konstrukcí je obvykle minimálně 5cm. Nejčastěji používané konstrukční řešení nerezového komínu je tzv. svislý kouřovod s funkcí komínu.

 

VÝHODY A NEVÝHODY NEREZOVÝCH KOMÍNŮ:

+ Nízká hmotnost

+ Jednoduchá a rychlá montáž

+ Atraktivní vzhled – libovolné barevné kombinace dle RAL včetně měděného vzhledu

+ Pro všechny druhy paliv a spotřebičů

+ Možnost uhýbání komínu pomocí kolen při montáži

+ Pro interiér i exteriér

+ Odolnost proti vyhoření sazí

+ Částečné vytápění prostoru tělesem komínu

+ Snadná dodatečná přestavba

+ Po montáži okamžitě použitelný

+ Pro rekonstrukci a vložkování komínů

 

- mírně vyšší cena oproti zděným komínům

- čistění pouze speciálními přípravky pro nerezové komíny

ZPĚT


 

Jak vybrat nový komín?

 

Nejprve byste měli vědět, jaký spotřebič (nebo spotřebiče) bude na komín připojen. Na základě těchto informací je vhodné konzultovat výběr komínu s kominíkem, který Vám s výběrem komínu poradí a navrhne celou spalinovou cestu od spotřebiče, přes kouřovody, až po komín. Když víte jaký typ komínu máte hledat, tak začněte vybírat mezi výrobci a prodejci komínů. Při výběru komínu doporučujeme se držet známých značek, u kterých je předpoklad kvalitního komínu, dlouhé záruky a možnost servisu a oprav.

ZPĚT


Jaké komíny jsou vhodné do pasivních domů a dřevostaveb?

 

Komíny do nízkoenergetických a pasivních domů musí být především těsné bez zadního odvětrání, aby vyhovovaly pro BLOW DOOR TEST. Mezi tyto komíny patří např. zděné komíny Schiedel Absolut Expert či CIKO TEC. Nejlepšími zástupci mezi nerezovými komíny jsou komíny CIKO COMPLEX a COSMOS s těsnými prostupy z pěnoskla. Tyto prostupy jsou vyráběny jak pro nerezové, ale i pro zděné komíny. Nejčastěji se prostupy používají do dřevostaveb, kde zajišťují bezpečný prostup komínů hořlavými konstrukcemi. U dřevostaveb a u hořlavých konstrukcí obecně platí, že je potřeba vždy dodržovat minimální odstupovou vzdálenost od hořlavých konstrukcí, která je udána výrobcem (nejčastěji je to 5cm v provětrávané mezeře).

 

parotěsný prostup hořlavou konstrukcí pro nerezový komín

ZPĚT


 

Co to je BLOW DOOR TEST?

 

BLOW DOOR TEST je jedna z analýz pro zjištění skutečného stavu energetické náročnosti budov, která obsahuje:

-zjištění netěsností v obálce budovy (chování spár)

-vyhodnocení intenzity větrání při zavřených oknech

-analýza dopadu na velikost tepelných ztrát

-návrh opatření pro dosažení úspor při minimálním hygienickém větrání objektu

-zjištění stavby konstrukcí obvodových stěn stropů a střech

-výpočet tepelně-technických vlastností dle ČSN 730540

-výpočet energetické bilance objektu dle TNI 73 0329/0330

-výpočet potřeby tepla na vytápění dle vyhlášky 78/2013 Sb.

-návrh koncepce opatření pro zmenšení tepelných ztrát prostupem tepla

ZPĚT


 

Jak velké jsou minimální odstupy komínů od hořlavých konstrukcí?

 

Velikost minimálního odstupu komínů od hořlavých konstrukcí jsou dány u všech certifikovaných komínů na základě zatřídění komínu dle normy. Tento údaj najdete v prohlášení o shodě, které je součástí dodávky komínu nebo na internetových stránkách výrobce komínu. Minimální odstup doporučujeme nepodceňovat a v případě nutnosti konzultovat s Vaším kominíkem. Zejména důležité je to u nerezových komínů v provedení tzv. svislého kouřovodu s funkcí komínu. Tento typ konstrukce komínu dosahuje mnohem vyšších teplot na povrchu vnějšího pláště než u klasického provedení komínu. Pro svislé kouřovody s funkcí komínu doporučujeme izolaci 50mm pro všechny nerezové komíny.

ZPĚT


 

Jaký je rozdíl mezi revizí komínu a roční kontrolou komínu?

 

Revize komínu (revize spalinové cesty) se provádí:

-před uvedením spalinové cesty do provozu

-před kolaudaci

-při výměně spotřebiče

-po vyhoření komína

-pro zpracovaní pojistné události

 

Revizní zprávu spalinové cesty může vyhotovit POUZE revizní technik spalinových cest.

 

Roční kontrola komínu se provádí dle NV. č. 320/2015 Sb. přílohy č. 2 a smí jí provádět kominík. Roční kontrola je obvykle spojena s čištěním komínu a posouzením:

- bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,

- komínu, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,

- volného a bezpečného přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,

- samozřejmostí je vystavení protokolu o kontrole spalinové cesty dle NV. č. 320/2015 Sb. přílohy č. 2 s platností jeden rok od data vystavení

ZPĚT


 

Kdo mi revizní zprávu vystaví?

 

Revizní zprávu smí vystavit POUZE revizní technik spalinových cest.

ZPĚT


 

Jak často komín čistit?

 

Doporučené intervaly čištění komínů viz níže.

ZPĚT


 

Je možné si komín vyčistit svépomocí?

 

Ano, komín si můžete vyčistit sami, ale pozor na nerezové komíny. Nerezové komíny se musí čistit POUZE přípravky na čištění nerezových komínů. V případě použití klasických ocelových nástrojů na čištění komínů dojde k poškození vnitřní nerezové vložky komínu a její následné rychlé degradaci. V tomto případě se na komín nevztahuje záruka.

ZPĚT


 

Je potřeba stavební povolení na zděný komín?

 

Ano, při dodatečné stavbě komínu je potřeba mít stavební povolení, projekt atd.

ZPĚT


 

Je možné připojit do komínu více spotřebičů?

 

PEVNÁ PALIVA

Ano, je možné připojit 2 lokální spotřebiče do jednoho průduchu na základě splnění níže uvedených podmínek. Obecně platí, že by každý spotřebič na pevná paliva by měl být připojen samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu. To platí pro ústřední zdroje tepla a všechny technologické spotřebiče. Totéž platí pro krby s otevřeným ohništěm a pro určité ČSN specifikované typy krbových vložek a krbových kamen. Výjimku lze udělit při připojení tzv. lokálního spotřebiče o výkonu do 10kW, kde se připouští připojení 2 takových spotřebičů v jednom podlaží, nebo v případě modernizace stávajících objektů za stanovených podmínek i 2 ústřední zdroje tepla. Před samotnou realizací doporučujeme konzultaci s revizním technikem spalinových cest.


Za stanovených podmínek je také možno připojit dva uzavíratelné lokální spotřebiče ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky (typicky rodinný dům) nad sebou.

Nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu pro připojení spotřebičů na pevná paliva je 5 m. Pro lokální spotřebič se připouští i méně, ovšem za předpokladu, že je prokázáno výpočtem, že je taková výška pro daný spotřebič dostačující.

 

 

PLYNNÁ PALIVAZděný komín Schiedel Multi

U plynných paliv je připojení více spotřebičů velice časté. Pro tento typ připojení se používá speciální komín např. Schiedel Multi. Systém Schiedel MULTI s výhodou používán v bytových domech, kde každý kotel je uživatelem používán bez závislosti na ostatních. Vzduch pro spalování je přiváděn šachtou, tvořenou komínovou tvárnicí a šamotovou vložkou, kterou jsou odváděny spaliny. Komínový systém Schiedel MULTI je určen pro odvod spalin od max. 10 kotlů (typ C 42 a C 43 - uzavřené plynové spotřebiče typ TURBO).

 

Vlastnosti komínového systému Schiedel MULTI

-Jednoduché projektování

-Průměr průduchu 14 až 25 cm

-Keramický systém odolný vůči vlhkosti

-Lze připojit až 10 spotřebičů

-Přívod vzduchu zaintegrován v konstrukci komína

-Variabilní řešení nadstřešní části

-Široké příslušenství

 

ZPĚT


 

Je potřeba udělat základ pod zděný komín?

 

Ano, všeobecně platí, že pro většinu zděných komínů se základ dělá stejný jako pod nosnou zeď. Fasádní komín do nezámrzné hloubky (min. 80cm), vnitřní komín do hloubky min 50cm. Půdorysný rozměr základu by měl přesahovat rozměr komínu cca o min. 5cm na každou stranu.

ZPĚT


 

Je možné zděný komín stavět vně budovy?

 

Ano, zděný komín je možné stavět vně budovy, ale je potřeba pro komín vytvořit základ do nezámrzné hloubky (min. 80cm) a v případě zateplené fasády polystyrenem tento polystryren vyříznout dle rozměru komínu + min. bezpečností vzdálenost od hořlavých konstrukcí udanou výrobcem komínu. Fasádní zděný komín doporučujeme zateplit po celé délce fasádní vatou o tloušťce 5cm. 

 

Zděný komín stavěný dodatečně Nerezový komín stavěný dodatečně

 

Pokud je potřeba stavět komín dodatečně na fasádu objektu, tak se s výhodou uplatňují komíny nerezové protože:

- nepotřebují základ

- je možné je kotvit pomocí speciálních dílů na fasádu

- požární bezpečnost v místě sopouchu lze řešit vhodným nehořlavým prostupem a zakrytím rozetou

- stavba nerezového komínu je hotová za obvykle za jeden den a komín okamžitě použitelný

- minimum víceprací a celkově nižší náklady než na stavbu komínu zděného

ZPĚT


 

Jak vyřešit prostup kouřovodu nehořlavou stěnou?

 

ZDĚNÉ KOMÍNY

Pokud máte komín postavený "za zdí" tak je vhodné použít např. nerezovou redukci s prodloužením přes zeď. Tento díl vyrábí firma Schiedel pro své komíny, ale je jej možné použít i pro ostatní komíny (samozřejmě po kontrole všech rozměrů). Díl začíná převlečnou redukcí ze sopouchu komínu, která je redukovaná na požadovaný průřez (např. pro komín Schiedel Stabil pr. 200mm na pr. 150mm). Dále díl pokračuje prodloužením o délce 500mm a je ukončen posuvnou dvojitou zděří. Díky tomu je možné prodloužení libovolně zkrátit na požadovaný rozměr a dosáhnout čistého detailu na zdi. Při instalaci doporučujeme prodloužení obalit např. zbytky izolační vaty z komínu, připevnit pomocí drátu a teprve potom zazdít. Komínová prodlužovací redukce musí mít možnost dilatovat. Tato redukce je vhodná jak pro kolmé, tak pro šikmé sopouchy. V případě nutnosti je možné vyrobit jakýkoliv atypický tvar.

 

redukce-a-kourovody-uvod.jpg (86 KB) 

 

NEREZOVÉ KOMÍNY

Prostup stěnou u nerezových třívrstvých komínů je řešen nejčastěji zkracovatelným dílem se zděří. Tento díl se podle potřeby zkrátí, zazdí do stěny a následně se překryje rozetou.

ZPĚT


 

Jak vyřešit prostup kouřovodu hořlavou stěnou?

 

ZDĚNÉ KOMÍNY

V těchto případech je asi nejlepší použít systémové prostupy firmy PROMAT, která vytvoří na základě požadavků zákazníka přesný nehořlavý box na zakázku. Samozřejmostí je i certifikát a prohlášení o shodě. Komín za zdí je osazen redukcí, následuje nehořlavý box, ve kterém je zasunut kouřovod zaříznutý s hranou boxu.

 

Prostup kouřovodu hořlavou vnitřní stěnouProstup kouřovodu hořlavou vnější stěnou

 

NEREZOVÉ KOMÍNY

U nerezových komínů je je prostup řešen zkracovatelným dílem se zděří, který končí s hranou zdi a je umístěn v nehořlavém boxu. Další možností je umístěny do boxu z pěnoskla.

ZPĚT


 

Je potřeba komín kotvit ke krovu?

 

ZDĚNÉ KOMÍNY

Většina výrobců komínových systémů kotvení do krovu doporučuje a dodává za příplatek tzv. kotevní sady. Jedná se o univerzální sady, které je možné použít téměř do každého krovu. Pomocí těchto sad je možné komín přikotvit nad krokvemi, mezi nimi ale i pod krokvemi. Výrobci doporučují umožnit komínu dilataci. Kotevní sady do krovu bychom Vám doporučili u dvou a víceprůduchových komínů nebo u komínů s nadstřešní částí vyšší jak 1m.

 

Kotvení zděného komínu ke krovu 

 

NEREZOVÉ KOMÍNY

U nerezových komínů procházejících střechou se provádí kotvení vždy pomocí tzv. krokvových držáků. Tyto držáky z nerezového plechu se přesně přizpůsobí sklonu střechy a komín bezpečně zajistí. Krokvové držáky jsou v rozpočtu celého komínu zanedbatelnou položkou a proto doporučujeme jejich použití na každém nerezovém komínu.

ZPĚT


 

Jak a kdy zajistit nadstřešní část komínu?

 

ZDĚNÉ KOMÍNY 

Výrobci komínových systémů mají různé varianty kotvení nadstřešních částí komínů a vzhledem ke statice i různé maximální výšky nadstřešních částí. Obvykle se nedoporučuje stavět komíny více jak 2m nebo vyjímečně i 2,5m nad střechu. Nejčastěji se ke kotvení používá betonářská ocel, která je uložena do připravených otvorů v rozích komínových tvárnic a je zalita speciální zálivkou směsí. Každý výrobce komínů dodává vlastní tzv. statické sady, které obsahují ocelové pruty, spojky a zálivkovou hmotu. Jednoprůduchové komíny do 1m nad střechou obvykle stačí kotvit do dvou úhlopříčných děr v komínové tvárnici. V případě víceprúduchových komínů nebo komínů vyšších jak 1m se doporučuje kotvit všechny rohy komínových tvárnic.

 

Jak hluboko mají statické sady začínat? Nejčastěji platí, že by měly statické sady začínat stejně hluboko, jako je vysoká nadstřešní část. Doporučujeme zajišťovat všechny nadstřešní části komínů a jištění kombinovat s kotevními sadami do krovu.

 

Když je to ze statického hlediska nutné, tak je možné u komínů armovat celý jeden průduch či větrací šachtu. Další možností je kotvení komínu pomocí objímek a lan.

 

 

NEREZOVÉ KOMÍNY 

Kotvení nerezových komínů je specifické podle výrobce. Obecně však platí, že maximální výška nadstřešní části komínu bez kotvení za pomocí objímek a lan se pohybuje od 2m do 3m. Pro vyztužení komínu nad střechou se používají širší spony nebo tzv. spony statické. Další možností je tříbodová objímka, která spojena pomocí lan po 120°. Poslední možností je vytvořit opěrný sloup, ke kterému se komín následně kotví. Toto řešení se používá spíše v průmyslu. Výšku nadstřešní části a systém kotvení doporučujeme konzultovat s výrobcem komínu.

 

Kotvení nadstřešní části nerezového komínu

ZPĚT


 

Jak opravit prasklý sopouch keramického komínu?

 

Opravy prasklých sopouchů komínů by měli provádět proškolení odborníci. Jako první je potřeba zjistit o jaký typ a výrobce komínu se jedná. Podle typu a průměru sopouchu se objedná opravná sada, která obsahuje nový sopouch, čelní izolační desku a lepící hmotu. Protože téměř každý výrobce používá jiné vložky, tak je nutné zjistit typ komínu přesně. Také se nedoporučuje používat na opravy neoriginální díly.

 

Jak oprava probíhá?

- demontáž prasklého sopouchu

- nalepení nového sopouchu

- osazení čelní minerální vaty sopouchu

- zednické začištění okolí sopouchu

 

Komín je možné uvést do provozu cca po 24 hodinách po  opravě. U všech dodatečně lepených sopouchů doporučujeme použít převlečné redukce, aby se předešlo opětovnému poškození sopouchu komínu.

 

Oprava prasklého sopouchu

 

Proč sopouch praskl?

Nejčastěji je chyba v připojení spotřebiče. Pokud je spotřebič připojen přes ocelový kouřovod nebo redukci do sopouchu bez možnosti dilatace, tak vlivem větší tepelné roztažnosti oceli dojde k prasknutí sopouchu. Tomu lze jednoduše předejít použitím tzv. převlečných redukcí, které se po zatopení sice roztáhnou, ale protože jsou nasazeny vně sopouchu, tak nedojde k jeho poškození. Další možností jsou redukce vnitřní s provazcem, které mají o cca 1cm až 2cm menší vnější průměr než je vnitřní průměr sopouchu a dotěsnění této mezery je řešeno kamnářskou šňůrou. Varianta vnitřních redukcí s kamnářskou šňůrou má však nevýhodu, že u silně znečištěných komínů může dojít k zanesení a ucpání prostoru mezi redukcí a sopouchem a opět může dojít k prasknutí sopouchu. Z toho důvodu doporučujeme osazovat všechny komíny převlečnými redukcemi, které se vyrábějí jak pro použití do krbů ale i do interiérů pro krbová kamna nebo jak prodloužení s redukcí přes zeď.

 

Další možností je neodborná montáž komínu, kdy nebyla umožněna dilatace sopouchu. Dilatace sopouchu je umožněna dostatečným výřezem v tvárnici komínu a správně osazenou čelní vatou.

 

Poslední možností je vada materiálu sopouchu, které je samozřejmě v rámci záručních podmínek řešena opravou komínu na náklady výrobce. Ve výše uvedených případech se reklamace na komín neuznává.

ZPĚT


 

Jak zaslepit či udělat nový sopouch nebo komínová dvířka do keramického komínu?

 

SOPOUCHY 

Stejně jako v předchozí otázce je potřeba kontaktovat proškoleného odborníka, který pomocí originálních dílů výměnu sopouchů a komínových dvířek provede. Je možné např. demontovat a zaslepit šikmý sopouch 45° pro krb a nahradit ho novým sopouchem 90° pro krbová kamna nebo naopak.

Velice často se také mění výška šikmých sopouchů pro krby. Nemálo postavených komínů pro krby má šikmý sopouch téměř pod stropem s dobrým úmyslem, aby bylo možné do budoucna připojit libovolný krb. Sopouch, který je těsně pod stropem, znemožňuje krbařům vytvořit dostatečně velkou komoru pro odvětrání, a proto je potřeba sopouch posunout min. 50cm pod strop.

Dalším příkladem, proč se sopouchy komínů zaslepují a vytvářejí nové, je změna dispozic pro spotřebič. Např. původně měla stát krbová kamna na pravo od komínu a nyní budou stát na levo.

Velice často zákazníci požadují instalaci sopouchu přes roh tvárnice. Takové řešení není možné, protože rohy komínových tvárnic jsou nosné a došlo by tak k narušení statiky komínu.

 

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA

Komínová dvířka pro čištění se dodatečně vytvářejí především na půdách, kde je špatný nebo omezený přístup na střechu ke komínu. Stejně jako při výrobě nového sopouchu platí, že nejdůležitější je možnost dilatace. 

 

DVÍŘKOVÉ PRODLOUŽENÍ PŘES ZEĎ

U komínů, které jsou tzv. za zdí je možné udělat i šamotové prodloužení, díky kterému můžeme bezpečně vybírat saze přes zeď. Podle typu a výrobce komínu se prodávají prefabrikované prodlužovací díly, které se podle potřeby zakrátí a přilepí ke stávajícím dvířkům. Následně se osadí komínová dvířka na zeď stejným způsobem, jako se osazují na komín.

Pokud není dvířkové prodloužení u komínů s vymetáním "přes zeď" osazeno správně nebo vůbec, tak může dojít vlivem netěsnosti dvířek ke zhoršení tahu komínu.

 

Nové vytvoření sopouchu

 

ZPĚT


 

Jak a čím zateplit komín?

 

Zděné komíny se zateplují pouze pokud jsou provedeny jako fasádní nebo se zateplují pouze v nadstřešní části. Zateplení konzultujte vždy s výrobcem komínu. Obvykle se komíny zateplují fasádní vatou o tloušťce 5-8cm. Pokud budete komín zateplovat, tak je potřeba s tím počítat už při výběru komínu a zvolit dostatečně velkou krycí desku komínu.

K zateplení komínu se nesmí používat polystyren - je to hořlavina!

ZPĚT


 

Co dělat, když komín netáhne?

  

Pokud máte problémy s komínovým tahem, tak je potřeba zavolat Vašeho kominíka, aby situaci posoudil a navrhl vhodné řešení. Nejprve je potřeba celou spalinovou cestu vyčistit a zkontrolovat průchodnost a případné netěsnosti. Dalsím faktorem je dostatečná účinná výška komínu. Řešením, jak komínový tah navýšit, je komín prodloužit (původním systémem komínu nebo izolovaným nástavcem), osadit komínovým nástavcem pro zvýšení tahu nebo komínovým ventilátorem

Vhodné řešení doporučujeme konzultovat s Vaším kominíkem. 

Komínový nástavec EKONventilator-karl-m500.jpg (140 KB)ZPĚT


Komíny Kašpar

 

Ing. Michal Kašpar

 

K. Kovařovice 1315/1

 

370 07 České Budějovice 7

 

IČ: 88502325, DIČ: CZ8607081362

 

 

 

Kontakt:

 

Tel: +420 724 232 635

 

E-mail: info@kominy-kaspar.cz

 

Otevírací doba:

 

PO - PÁ po předchozí domluvě

na tel. čísle +420 724 232 635

SO, NE a státní svátky - ZAVŘENO

 

Sociální sítě:

 

facebook.png (979 b)

 

 

Sjednat schůzku